Palautus

Peruuttamisoikeus

 • Ostajalla on oikeus perua verkkokaupassa tehty kauppa 14 päivän kuluessa tilauksen vastaanottamisesta.
 • Peruuttamisoikeutta ei sovelleta, jos ostaja on oikeushenkilö.
 • Jos ostettua tuotetta on käytetty liiketoimintaan tai ammattimaiseen tarkoitukseen, normaalia valitusmenettelyä ei sovelleta. Tällöin valituksen jättöaika on pääsääntöisesti vähintään 6 kuukautta, jos valmistaja on niin luvannut. Jos tuotteessa havaitaan valmistusvika tänä aikana, tuote korvataan tai korjataan.
 • 14 päivän palautusoikeuden käyttämiseksi tilattua tavaraa ei saa käyttää muulla tavoin kuin on tarpeen tavaran luonteen, ominaisuuksien ja toimivuuden tarkistamiseksi, eli siten kuin sen testaus on sallittua tavallisessa myymälässä.
 • Peruuttamisoikeutta ei ole, jos ostajalle toimitetaan suljetussa pakkauksessa tuotteita, joita ei voida palauttaa terveys- tai hygieniasyistä ja jotka on avattu toimituksen jälkeen.
 • Jos tuotteita on käytetty muuhun tarkoitukseen kuin on välttämätöntä tavaroiden luonteen, ominaisuuksien ja toimivuuden varmistamiseksi tai jos käytöstä tai kulumisesta on merkkejä,verkkokaupalla on oikeus alentaa palautettua summaa tuotteen arvon laskun mukaisesti.
 • Tuotteiden palauttamiseksi lähetä peruutusilmoitus (lomake löytyy täältä: Peruutusilmoitus) sähköpostiosoitteeseen info@mereneid.eu 14 päivän kuluessa vastaanottamisesta.
 • Tavaroiden palauttamisesta aiheutuvista kustannuksista vastaa ostaja, paitsi jos palautus johtuu siitä, että palautettava esine ei ole tilauksen mukainen (esim. väärä tai viallinen esine).
 • Ostajan on palautettava tuotteet 14 päivän kuluessa peruuttamisilmoituksen lähettämisestä tai toimitettava todiste siitä, että hän on luovuttanut tavaran edellä mainitussa määräajassa toimituspalvelulle.
 • Palautetut tavarat saatuaan verkkokaupan tulee palauttaa kaikki sopimuksen perusteella saamansa maksut ostajalle välittömästi, kuitenkin viimeistään 14 päivän kuluessa.
 • Verkkokauppa voi kieltäytyä maksujen palautuksesta, kunnes kaupan kohteena oleva tavara on palautettu tai ostaja on lähettänyt tavaran palautusta koskevan todisteen, riippuen siitä, kumpi tapahtuu ensin.
 • Jos ostaja on nimenomaisesti valinnut muun toimitustavan kuin verkkokaupan tarjoaman halvimman tavanomaisen toimitustavan, verkkokaupan ei tarvitse korvata kuluttajalle ylimääräisiä kustannuksia.
 • Verkkokaupalla on oikeus vetäytyä kaupasta ja vaatia tavaroita takaisin ostajalta, jos tuotteen hintasivustolla on virheen vuoksi huomattavasti alhaisempi kuin sen markkinahinta.