Tietosuojaseloste

1. Henkilötietojen käsittely

http://mereneid.eu -verkkokaupan rekisterinpitäjä on Salong Mereneid OÜ (kaupparekisteritunnus 10589761) osoite Vilmsi 29, 10126, Tallinna, Viro, puh. +372 6015952 sähköposti info@mereneid.eu.

2. Mitä henkilötietoja käsitellään

nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite;
tavaran toimitusosoite;
pankkitilin numero;
tuotteiden ja palvelujen hinta- ja maksutiedot (ostohistoria);
asiakastukea koskevat tiedot.

3. Mihin tarkoitukseen henkilötietoja käsitellään

Henkilötietoja käytetään asiakkaan tilausten hallintaan ja tavarantoimituksiin.

Ostohistoriatietoja (ostopäivä, tuote, määrä, asiakkaan tiedot) käytetään ostettujen tuotteiden ja palvelujen katsauksen laadintaan ja asiakkaan mieltymysten analysointiin.

Pankkitilin numeroa käytetään mahdolliseen rahojen palautukseen asiakkaalle.

Henkilötietoja (esim. sähköpostiosoite, puhelinnumero, asiakkaan nimi) käsitellään, jotta voidaan ratkaista mahdolliset tuotteiden toimittamiseen ja palvelujen tarjoamiseen liittyvät ongelmat (asiakastuki).

Verkkokaupan käyttäjän IP-osoitetta tai muita verkkotunnistimia käsitellään verkkokaupan tarjoamiseen tietoyhteiskunnan palveluna ja web-käytön tilastointiin.

4. Oikeusperuste

Henkilötietojen käsittely tapahtuu asiakkaan kanssa tehdyn sopimuksen noudattamisen tarkoituksessa.

Henkilötietojen käsittely tapahtuu lakisääteisen velvollisuuden täyttämisen tarkoituksessa (esim. kirjanpito tai kuluttajariitojen ratkaiseminen).

5. Vastaanottajat, joille henkilötiedot siirretään

Henkilötiedot siirretään verkkokaupan asiakastuelle ostojen ja ostohistorian hallitsemiseksi sekä asiakasongelmien ratkaisemiseksi.

Nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite siirretään asiakkaan valitsemalle kuljetuspalvelun tarjoajalle. Jos kyse on lähetillä toimitettavasta tavarasta, yhteystietojen lisäksi siirretään asiakkaan osoite.

Jos verkkokaupan kirjanpidon hoitaa palveluntarjoaja, henkilötiedot siirretään palveluntarjoajalle kirjanpitotoimien suorittamisen tarkoituksessa.

Henkilötietoja voidaan siirtää tietotekniikkapalvelujen tarjoajille, jos se on tarpeellista verkkokaupan toimivuuden tai datan säilytyksen takaamiseksi.

6. Turvallisuus ja pääsy tietoihin

Henkilötietoja säilytetään zone.ee-palvelimilla, jotka sijaitsevat Euroopan unionin jäsenmaassa tai Euroopan talousalueeseen kuuluvassa maassa. Tietoja voidaan siirtää myös muihin maihin, joissa tietosuojan taso on Euroopan komission arvion mukaan riittävä, ja Yhdysvaltain yrityksille, jotka ovat liittyneet Privacy Shield -järjestelyyn.

Pääsy henkilötietoihin on verkkokaupan työntekijöillä, jotka voivat tutustua henkilötietoihin voidakseen ratkaista verkkokaupan käyttöön liittyviä teknisiä ongelmia ja tarjota asiakastukipalvelua.

Verkkokauppa käyttää asianmukaisia fyysisiä, organisatorisia ja tietoteknisiä toimenpiteitä suojatakseen henkilötietoja vahingossa tapahtuvalta tai lainvastaiselta tuhoamiselta, häviämiseltä, muuttamiselta taikka luvattomalta pääsyltä tai luovuttamiselta.

Henkilötietojen siirto verkkokaupan valtuuttamille henkilötietojen käsittelijöille (esim. kuljetuspalvelun tarjoaja tai datan säilyttäjä) ja heidän harjoittamansa käsittely tapahtuu verkkokaupan ja henkilötietojen käsittelijän kesken tehdyn sopimuksen mukaan. Henkilötietojen käsittelijät ovat velvollisia takaamaan henkilötietoja käsitellessään asianmukaiset suojatoimenpiteet.

7. Pääsy henkilötietoihin ja niiden oikaiseminen

Henkilötietoihin voi päästä ja niitä voi oikaista verkkokaupan käyttäjäprofiilissa.

8. Suostumuksen peruuttaminen

Jos henkilötietojen käsittely tapahtuu asiakkaan suostumuksen perusteella, asiakkaalla on oikeus peruuttaa suostumus tiedottamalla siitä asiakastuelle sähköpostitse.

9. Säilyttäminen

Verkkokaupan käyttäjätilin sulkemisen tapauksessa poistetaan henkilötiedot, paitsi jos ne tulee säilyttää kirjanpitoa tai kuluttajariidan ratkaisua varten.

Maksu- ja kuluttajariitojen tapauksessa henkilötiedot säilytetään saatavan maksamiseen tai velan vanhentumisajan loppuun asti (kolmen vuoden ajan).

Kirjanpidossa tarvittavat henkilötiedot säilytetään seitsemän vuoden ajan.

10. Poistaminen

Henkilötietojen poistamista tulee vaatia sähköpostitse asiakastuelta. Poistovaatimukseen vastataan viimeistään kuukauden kuluttua ja tarkennetaan tietojen poistamisen aikaväli.

11. Siirtäminen

Sähköpostitse lähetettyyn tietojen siirtoa koskevaan vaatimukseen vastataan viimeistään kuukauden kuluttua. Asiakastuki todentaa vaatijan henkilöllisyyden ja tiedottaa hänelle siirtokelpoisista henkilötiedoista.

12. Suoramarkkinointiviestintä

Sähköpostiosoitetta ja puhelinnumeroa käytetään suoramarkkinointiviestien lähettämiseen, jos asiakas on antanut asianmukaisen suostumuksen. Ellei asiakas halua saada suoramarkkinointiviestejä, hänen tulee napsauttaa sähköpostiviestissä olevaa asianmukaista linkkiä tai ottaa yhteyttä asiakastukeen.

Käytettäessä henkilötietoja suoramarkkinointiin (profilointi), on asiakkaalla oikeus esittää vastaväitteitä henkilötietojensa alkutietojen ja niiden jatkokäsittelyn suhteen, sekä suoramarkkinointiin liittyvän profiilianalyysin tekemisen suhteen milloin tahansa ottamalla yhteys asiakastukeen sähköpostitse.

13. Kiistojen ratkaiseminen

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät kiistat ratkaistaan asiakastuen välityksellä (info@mereneid.eu). Valvontaviranomainen on virolainen Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).