Põhiõppe moodulid ja hinnad

Põhiõppe õppekava

1. Moodul - Teoreetilised ja sissejuhatavad üldteadmised - 85€

(14 ak tundi) 4 tundi kontaktõpe (KÕ) + 10 tundi iseseisevõpe (IÕ)

Teooriamaterjali koostamisel on aluseks võetud kutsestandard „Küünetehnik, tase 3“, milles kirjeldatakse küünetehniku töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kompetentsusnõudeid. Täiendavalt sisaldab materjal veel teemasid, mida peame vajalikuks omandada enne praktiliste oskuste juurde asumist.

Teooria annab ülevaate, et milliste seadustega tuleb edaspidi iluteenindajal oma töös arvestada, see osa teooriast ei eelda täielikku pähe õppimist vaid arusaamist, et nõuded on välja töötatud nii küünetehniku enda kui ka kliendi heaolu huvides. Meeldiva ja ohutu töökeskkonna loomiseks iluteenindajale ning ohutuks teenuse osutamiseks kliendile.

Teooria teise osa peatükkides peatume teemadel, mida iga küünetehnik peab unepealt teadma. Need teadmised on üliolulised enne praktilise tööjuurde asumist. Nendest mittekinnipidamine võib olla katastrofaalsete tagajärgedega nii kliendile kui ka küünetehnikutele endile. Näiteks mujal maailmas on hakatud juba nõudma iluteenindajatelt vastutuskindlustust (Nail Technicians Liability Insurance), sest põhjuseks on klientide esitatud kohtuhagid tekitatud kahjustuste või siis ülekantud nakkuste eest. Ükski kohtuotsus ei korva püsivat tervisekahjustust või ülekantud HIV- või hepatiidiviirust.

Ülevaade teooria teemadest:

 • SALONG MERENEID TUTVUSTUS
 • TÖÖSEADUSANDLUSE ALUSED
 • TERVISEKAITSENÕUDED JA TÖÖKESKONNA OHUTUSE ALUSED
 • ERGONOOMIKA
 • NAKKUSOHTLIKKUS ILUSALONGIS JA HÜGIEENIREEGLID
 • ILUTEENINDAJA HÜGIEEN JA VÄLIMUS
 • KLIENDITEENINDUS JA KLIENDISUHTLUS
 • NAHK JA KÜÜNED
 • NAHAHAIGUSED
 • ERIALAKEEMIA
 • Lisamaterjal: Kutsestandardid: Küünetehnik, tase 3 ja Küünetehnik, tase 4; Tervisekaitsenõuded ilu- ja isikuteenuste osutamisele; Ilu- ja isikuteenuste osutamisel kasutatavate seadmete ja instrumentide dekontaminatsioon; Desinfektsiooniplaan.

Selleks, et õpitu paremini meelde jääks, oleme teinud iga peatüki juurde kordamisküsimused. Küsimused on abistavad ja aitavad meelde tuletada, mille üle antud peatükis arutakse. Teooria omandamine käib paralleelselt praktikaga. Praktika käigus on võimalik esitada koolitajale teooria paremaks mõistmiseks veel täpsustavaid küsimusi või kokkuleppel koolitajaga paluda teemade üle vaatamiseks eraldi konsultatsiooni.

Moodul lõppeb kontrolltööga (kirjalik test) teooriamaterjali kohta, kus on 20 küsimust. Testi sooritamiseks on vajalik vähemalt 70% testis õigesti vastata.

Õpiväljundid, kus koolituse läbinu:

 • Teab Salong Mereneid OÜ ajalugu, koolituse ja kutseeksami korraldust ning kutsetunnistuse tähtsust.
 • Teab erinevaid töötamise vorme ning teenuste pakkumisel Tarbijakaitseseadusest tulenevaid nõudeid.
 • Teab ilu- ja isikuteenuste osutamisele kehtestatud tervisekaitsenõudeid, oskab järgida töökeskkonnas esinevaid ohutegureid ja tunneb isikukaitsevahendeid.
 • Teab ilusalongis nakkushaiguste põhjustajaid ja levikut ning leviku vältimise peamisi meetodeid.
 • Tunneb nii sõnalisi- kui mittesõnalisi kommunikatsioonireegleid, teab põhilisi käitumisreegleid nii tavakliendi kui erivajadusega kliendi teenindamisel.
 • Tunneb nahaehitust ja küüneanatoomiat ning olulisemaid küüntel esinevaid probleeme/haigusi.
 • Tunneb enamlevinud nahahaiguseid.
 • Oskab ohutult töötada keemiliste ainetega, teab erialast terminoloogiat.
2. Moodul - Käte ja küünte hooldus ja erinevad maniküüri võimalused - 210€

(30 ak tundi) (15 KÕ + 15 IÕ)

Eesmärk:

Õppekava näeb ette eelnevalt erialase teooria õppimist ning seejärel praktiliste oskuste omandamist. Õpetamisel peame oluliseks viili ja nahatangide õigeid kasutamisvõtteid, klassikalise käe massaaži tegemist ning erinevatest naha- või küüneprobleemidest sõltuvalt hooldusprotseduuride tegemist.

Maniküürioskused on kohustuslikuks eelduseks kõikide kunstküünte tehnoloogiate õppimisel ning väga vajalik ka iseseisva osaoskusena. See on kohustuslik nii Eestis kui mujal Euroopas küünetehniku kutsetunnistuse taotlemisel. Kui kunstküünte erinevad tehnoloogiad võimaldavad luua kauneid kauapüsivaid küüsi, siis maniküüris tegeletakse käega tervikuna.

Sarnaselt kosmeetilistele protseduuridele, kus toimub näonaha hooldus ja vananemisprotsesside pidurdamine, on oskusliku maniküüri tulemusena võimalik edasi lükata käte ja küünte vananemistunnused. Hoolduste käigus parandatakse käte, sõrmede ja küünte verevarustust ning üldist nahaseisundit, lõpptulemusena antakse küüntele esteetiliselt kaunis kuju ja dekoratiivne viimistlus.

Koolitus koosneb neljast õppepäevast, millest kahel päeval tegeleme kontaktõppes klientidega, kus igal õppepäeval on õpilasel kaasas kolm modelli. Modellid, kelle peal õpilane praktikat teostab, tuleb õpilasel endal leida. Modelli valikul ei ole oluline sugu, vanus või kunstküünte olemasolu.

Esimesel päeval tehakse kolm tööd, kus õpitakse tegema Merenied Spa toodetega SPA maniküüri ja klassikalist küünelakkimist ja naturaalse küüne hooldamist. Modellideks võivad olla nii mehed kui naised.

SPA maniküür on maksimaalset heaolu pakkuv, lõõgastav, sügavniisutust sisaldav ja vereringet stimuleeriv kätehooldus. SPA maniküüri tulemusel muutub käte verevarustus, nahk sügavniisutamise tulemusel pehmeks, kiireneb küünekasv, küünenahad on toidetud ja nahk trimmis.

Teisel päeval õpitakse ära kiirmaniküür, kuivmaniküür, millele tehakse geellakk.

Pärast õppepäevade läbimist on õpilastele ette nähtud maniküüriõppes üks tasuta praktikapäev (kolmas päev), et õpilased saaksid harjutada iseseisvat töötamist juhendaja kõrval.

Neljandal päeval lõppeb moodul hinnangulise kontrolltööga (sooritatud või mitte sooritatud). Kui õpilane sooritab tehtud töö positiivsele tulemusele, väljastab Mereneid Koolituskeskus TÕENDI, mis kinnitab antud mooduli läbimist. Mitterahuldava tulemuse korral väljastame ettevõtte ametliku teatise läbitud mooduli(te) kohta ja anname võimaluse sooritada kontrolltöö mõne aja pärast uuesti.

Koolituspäevadel omandatakse:

 • käte antiseptika;
 • viiliga küünekuju korrigeerimine;
 • käte leotamine ja ettevalmistamine järgnevateks protseduurideks;
 • küünahkade eemaldamisele kaasa aitav hooldav toode;
 • koorimine;
 • küünenahakade korrastamine ja üleliigse küünenaha eemaldamine;
 • klassikalise kätemassaaži tegemine;
 • erinevate käte- ja küünemaskide kasutamine;
 • küünte lakkimine (alus-, värvi-, pealislakk);
 • erinevate töövahendite vaik ja õige kasutamisoskus;
 • küünte katmine naturaalsetele küüntele mõeldud geelidega;
 • geellakkidega lakkimine ja eemaldamine.

Õpiväljundid, kus koolituse läbinu:

 • järgib hügieeninõudeid;
 • tunneb materjale, millega töötab ja kasutab neid keskkonnasõbralikult;
 • kasutab ergonoomilisi töövõtteid;
 • hooldab käed ja küüned kasutades SPA maniküüri;
 • lakib naturaalse küüned kasutades alus-, värvi-, pealislakki;
 • katab naturaalsed küüned vastava geeli või geellakiga;
 • eemaldab küüntelt geeli;
 • tunneb tehnoloogias kasutatavaid materjale ja kasutab neid keskkonnasõbralikult;
 • puhastab oma töövahendid, instrumendid, tooted ja töölaua vastavalt hügieeniplaanile.
3. Moodul - Geelitehnoloogia baasil kunstküünte paigaldus, hooldus ja eemaldamine - 395€

(60 ak tundi) (40 ak tundi KÕ + 20 ak tundi IÕ)

Antud tehnoloogial on väga lai tootevalik, mis võimaldab leida sobiliku geeli igale tehnikule ja ka kõige probleemsemale küünetüübile.

Geelidega saab katta nii naturaalseid küüsi, sealhulgas ka nõrgemaid või kahjustunud küüsi, toetades selliselt küünte kasvu. Geelitehnoloogia muudab lihtsaks šabloonide abil küünte pikendamise või problemaatiliste ning keerulisema kujuga küünte korrigeerimise ja taastamise.

Koolitus koosneb kuuest õppepäevast, millest kolmel päeval teeme paigaldusi ja ülejäänud päevadel hooldame õpilase poolt paigaldatud küüsi. Täiendavalt soovitame õppepäevade vahelisel ajal iseseisvalt koolitusel õpitut kodus harjutada, et saavutada maksimaalne pädevus. Kodus tekkinud küsimused ja probleemid arutatakse jooksvalt järgneval koolituspäeval õpetajaga koos läbi ja leitakse lahendused.

Pärast õppepäevade läbimist on meie õpilastele ette nähtud 4 tasuta praktikapäeva, et õpilased saaksid harjutada iseseisvat töötamist juhendaja kõrval.

Moodul lõppeb hinnangulise kontrolltööga (sooritatud või mitte sooritatud). Kui õpilane sooritab tehtud töö positiivsele tulemusele, väljastab Mereneid Koolituskeskus TÕENDI, mis kinnitab antud mooduli läbimist. Mitterahuldava tulemuse korral väljastame ettevõtte ametliku teatise läbitud mooduli(te) kohta ja anname võimaluse sooritada kontrolltöö mõne aja pärast uuesti.

Eesmärk:

Õpitakse kasutama uue põlvkonna geele, mis ei tekita küüneplaadil kuumatunnet, ei valgu küünenahkadele ning neid on kerge viilida: alusgeele ja naturaalsete küünte tugevdamiseks mõeldud geel, erineva viskoossusega ehitusgeele, prantsuse maniküüri jaoks mõeldud geele, erinevaid kattegeele.

Õpetada erinevat tüüpi ehitusgeelidega küüsi katma/pikendama, hooldama ja eemaldama, arvestades küünekuju geomeetriat ja tagades ühtlase tulemuse kõikidel küüntel. Peame tähtsaks, et õpilased järgiksid kogu tööpäeva vältel kõiki sanitaar- ja hügieenireegleid.

Koolituspäevad sisaldavad:

 • töölaua ettevalmistust ja isikukaitsevahendite kasutamist;
 • modelli käte ohutut ettevalmistamist;
 • materjalide tundmist ning keskkonnasõbralikku kasutamist;
 • ergonoomiliste töövõtete omandamist;
 • erinevate küünekujude ja pikkuste praktiseerimist;
 • küünte ülesehitamist šabloonidele;
 • oma küünte tugevdamist ilma pikendamiseta;
 • prantsuse maniküüri tegemist;
 • värviliste geelide ning kattegeelide kasutamist;
 • töövahendite ning instrumentide puhastamist vastavalt hügieeniplaanile.

Õpiväljundid, kus koolituse läbinu:

 • järgib hügieeninõudeid;
 • tunneb materjale, millega töötab ja kasutab neid keskkonnasõbralikult;
 • kasutab ergonoomilisi töövõtteid;
 • katab või pikendab, hooldab küüned õige geeliga;
 • eemaldab kunstmaterjali küünt kahjustamata;
 • tunneb tehnoloogias kasutatavaid materjale ja kasutab neid keskkonnasõbralikult;
 • puhastab oma töövahendid, instrumendid, tooted ja töölaua vastavalt hügieeniplaanile.
4. Moodul - Akrüülgeelitehnoloogia baasil kunstküünte paigaldus, hooldus ja eemaldamine - 395€

(60 ak tundi) (40 ak tundi KÕ + 20 ak tundi IÕ)

Antud tehnoloogia kuulub geelide valdkonda, kus tegemist on uut tüüpi geelidega, mis oma olemuselt ja kasutamiselt meenutavad akrüülitehnoloogiat. Akrüülgeelidega saab katta nii naturaalseid küüsi (küüned peavad olema terved ja tugevad), kui ka ehitada šabloonidele. Akrüülgeelidega töötamine muudab lihtsaks võistlusküünte ja teiste tehniliselt raskemate tööde tegemise (näiteks reverse tehnika).

Koolitus koosneb kuuest õppepäevast, millest kolmel päeval teeme paigaldusi ja ülejäänud päevadel hooldame õpilase poolt paigaldatud küüsi. Täiendavalt soovitame õppepäevade vahelisel ajal iseseisvalt koolitusel õpitut kodus harjutada, et saavutada maksimaalne pädevus. Kodus tekkinud küsimused ja probleemid arutatakse jooksvalt järgneval koolituspäeval õpetajaga koos läbi ja leitakse lahendused.

Pärast õppepäevade läbimist on meie õpilastele ette nähtud 4 tasuta praktikapäeva, et õpilased saaksid harjutada iseseisvat töötamist juhendaja kõrval.

Moodul lõppeb hinnangulise kontrolltööga (sooritatud või mitte sooritatud). Kui õpilane sooritab tehtud töö positiivsele tulemusele, väljastab Mereneid Koolituskeskus TÕENDI, mis kinnitab antud mooduli läbimist. Mitterahuldava tulemuse korral väljastame ettevõtte ametliku teatise läbitud mooduli(te) kohta ja anname võimaluse sooritada kontrolltöö mõne aja pärast uuesti.

Eesmärk:

Õpetada akrüülgeelidega küüsi katma/pikendama, hooldama ja eemaldama, arvestades küünekuju geomeetriat ja tagades ühtlase tulemuse kõikidel küüntel. Peame tähtsaks, et õpilased järgiksid kogu tööpäeva vältel kõiki sanitaar- ja hügieenireegleid.

Koolituspäevad sisaldavad:

 • töölaua ettevalmistust ja isikukaitsevahendite kasutamist;
 • modelli käte ohutut ettevalmistamist;
 • materjalide tundmist ning keskkonnasõbralikku kasutamist;
 • ergonoomiliste töövõtete omandamist;
 • erinevate küünekujude ja pikkuste praktiseerimist;
 • küünte ülesehitamist šabloonidele;
 • oma küünte tugevdamist ilma pikendamiseta (kui mannekeeni küüned seda võimaldavad);
 • prantsuse maniküüri tegemist;
 • värviliste geelide ning kattegeelide kasutamist;
 • töövahendite ning instrumentide puhastamist vastavalt hügieeniplaanile.

Õpiväljundid, kus koolituse läbinu:

 • järgib hügieeninõudeid;
 • tunneb materjale, millega töötab ja kasutab neid keskkonnasõbralikult;
 • kasutab ergonoomilisi töövõtteid;
 • katab või pikendab, hooldab küüned akrüülgeeliga;
 • eemaldab kunstmaterjali küünt kahjustamata;
 • tunneb tehnoloogias kasutatavaid materjale ja kasutab neid keskkonnasõbralikult;
 • puhastab oma töövahendid, instrumendid, tooted ja töölaua vastavalt hügieeniplaanile.
5. Moodul - Kombineeritud pediküür koos geellakiga - 395€

(65 ak tundi) (45 ak tundi KÕ + 20 ak tundi IÕ)

Eesmärk on pakkuda täiendava kompetentsina pediküüri koolitust vastavalt küünetehnikute kutsestandardile tase 3 ja tase 4 nõuetele. 

Koolitus on 5 päeva, millest 4 on õppepäevad ja viimane päev on teooria ja praktiliste oskuste kontrolltöö.

Õppekava sisaldab teooriat ja võimalust omandada praktilistes tundides erinevaid pediküüri tehnikaid: 

 • Klassikaline pediküür küünelakiga 
 • Klassikaline pediküür geellakiga 
 • Aparaadipediküür 
 • Spa pediküür 

Praktilise osa koolituspäev sisaldab:

 • Antiseptika 
 • Jalgade leotus 
 • Kanna paksendite eemaldamine 
 • Küünenahkade eemaldamine 
 • Kannalõhede hooldus 
 • Küünte lõikamine ja viilimine 
 • Küünte korrigeerimine ja õige kuju andmine 
 • Koorimine, mask, küüneõli 
 • Jalamassaaž 
 • Lakkimine või geellakkimine/ prantsuse maniküür. 
 • Küüneplaadi hooldus (näiteks meestele või naistele, kes lakkimist ei soovi) 

ESIMENE PÄEV JA TEINE PÄEV: Teooria; Töövahendite ja materjalide tutvustamine; Töövahendite hügieen (puhastamine, desinfitseerimine ja steriliseerimine); Praktiline töö modellile (üks modell). 

KOLMAS JA NELJAS PÄEV: Kaks praktilist tööd päevas (kaks modelli) 

VIIES PÄEV: Test teooria kohta ja praktiline kontrolltöö (vajalik üks modell) 

Õpiväljundid, kus koolituse läbinu:

 • Tunneb küünte ja naha anatoomiat ning füsioloogiat 
 • Teab küünte – ja nahahaiguseid 
 • Teab iluteeninduses kehtivaid hügieenireegleid 
 • Tunneb ja oskab kasutada pediküüritöös vajalikke instrumente, puuriotsikuid 
 • Oskab kasutada Mereneid Spa tooteid ja pakkuda nendega erinevaid hooldusprotseduure. 
 • Teeb kliendile pediküüri (jalgade leotus, kanna paksendid, küünenahkade korrastamine, küünte lõikamine/viilimine, koorimine, maskide tegemine, küüneplaadi hooldamine, jalamassaaž) 
 • Oskab lakkida küüsi küünelakiga, geellakiga ja teha prantsuse maniküüri.
6. Moodul - Sissejuhatus Nail art´i - 160€

(24 ak tundi) (8 tundi KÕ + 8 IÕ + 8 PRAKTIKA)

Nail Art on väga oluline osa küünetehniku oskustest. See nõuab palju praktikat, head silma detailides. Küünetehnik ei pea olema võrratu kunstnik, et luua jahmatavaid disaine, aga vaja on algteadmisi, et oleks baas, millelt edasi lihtsam liikuda järjest keerulisemate Nail Art tehnikateni. Õpetaja ettenäitamisel õpitakse kasutama kõige enim kasutatavaid Nail Art kaunistusi

Eesmärk:

Kursuse eesmärk on anda õpilasele baasteadmised Nail Art’ist, algteadmised kompositsioonist ja õigetest tehnilistest võtetest ning loomulikult ka värviteooriast, et hiljem tööle asudes saaks klientidele pakkuda lisaks kaunilt hooldatud küüntele imeilusat disaini.

Kodutööna teeb õpilane näidiste ja konspekti põhjal õpetajale kuu aja jooksul vähemalt 20 uut näidist, millele annab õpetaja hinnangu.

1. Koolituspäev sisaldab:

 • Värviteooria alused.
 • Värviringi kasutamine.
 • Kompositsiooni alused.
 • Erinevad Nail Art pintslid ja nende kasutamine (õiged tehnilised võtted, peened jooned, lehe motiivid jne).
 • Juhised koduseks tööks, mis tuleb esitada järgmiseks päevaks.

2. Koolituspäev sisaldab:

 • Koduse töö analüüsimine.
 • Põhjade tegemine.
 • Küünetippidele erinevate Nail Art materjalide kasutamine – sädelused, pigmendid, kroompulbrid, kivikesed jne.
 • Viimistlemine.

Õpiväljundid, kus koolituse läbinu:

 • Teab värviteooria aluseid.
 • Oskab kasutada värviringi.
 • Teab põhilisi kompositsiooni aluseid.
 • Kasutab tehniliselt õigesti erinevaid Nail Art pintsleid vastavalt eesmärgile.
 • Oskab teha lihtsamaid põhjasid, millele loob erinevate Nail Art materjalidega (sädelused, pigmendid, kivikesed jne) lihtsamaid disaine.
 • Oskab viimistleda lõpptulemuse.
Korduv kontrolltöö - teooria, test või praktiline / Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine (VÕTA) - 45€

(5 ak tundi) – 45€

Mereneid Koolituse õppekava näeb ette, et koolituse põhiõppe moodulid lõppevad kontrolltööga. Kontrolltöö on vastavalt nendele moodulitele, mida õpilane õppeperioodil läbis. Kontrolltöö viib läbi õpetaja, kes on olnud õpilasele koolitajaks. Positiivse hinnangu korral väljastatakse õpilasele TÕEND mooduli(te) lõpetamise kohta.

Koduv kontrolltöö – juhul kui õpilasel kontrolltöö ei õnnestu ja koolitaja hinnangu põhjal vajab õpilane veel õppimiseks aega, väljastatakse õpilasele soovi korral teatis läbitud mooduli(te) kohta ja antakse kokkuleppel koolitajaga võimalus tulla KORDUV KONTROLLTÖÖLE (45 EUR).

Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine (VÕTA)

(5 ak tundi) – 45€

Maniküürioskused on kohustuslikuks eelduseks kõikide kunstküünte tehnoloogiate õppimisel, see on kohustuslik nii Eestis kui mujal Euroopas küünetehniku kutsetunnistuse taotlemisel.

Sageli on meie juures õppida soovijatel vajalikud eeldused olemas ja soovitakse omandada vaid kunstküünte tehnoloogia moodulid.

VÕTA on protsess, mis arvestab varasemalt omandatud teadmisi ja kogemustest õppimist ning mida Mereneid Koolituskeskuses õppekava täitmisel arvestatakse, et vältida juba õpitu taasõppimist.

Veendumaks, et teie teadmised vastavad meie ootustele, korraldab koolitaja enne tehnoloogia mooduli õppimise juurde asumist sisseastumisks kontrolltöö, mis koosneb testist (20 küsimust) ja praktilise töö sooritamisest.

Kui õpilane sooritab (VÕTA) kontrolltöö positiivsele tulemusele jätkatakse tehnoloogia õppimist vastavalt koolitaja juhendamisele.

Enne VÕTA eksamile asumist mõtle, kas õpikogemus ja teadmised on piisaval määral säilinud, kas vastavad Mereneid Koolituskeskuse õppekava järgi 1. Mooduli Teoreetilised ja sissejuhatavad üldteadmised ja 2. Mooduli: Käte ja küünte hooldus ja erinevad maniküüri võimalused õpiväljunditele, et saaksid edasiste tehnoloogiate omandamisega edukalt hakkama.

Lisaõppepäev - 120€

(6 ak tundi) – 120€

Kõik õpilased ei omanda oskusi võrdse kiiruse ja ajakuluga – oluline on siin teada, et õppimiseks kulutatud aeg ei ole seotud hilisema töö kvaliteediga.

Lisaõppepäev aitab õpilasel enne tööle asumist veenduda oma oskustes ja annab juurde kindlustunnet.

Juhul, kui pärast kuus päeva kestnud õppeperioodi õpilase kontrolltöö ebaõnnestub, annab lisaõppepäev (või mitu) võimaluse veel kord korrata ja üle vaadata ebaõnnestumise põhjused ja õpilane saab võimaluse tulla uuele kontrolltööle.


Hinnad sisaldavad käibemaksu 20%.

Põhiõppe ülevaade

 • Koosneb moodulitest, mille täpsema jaotuse leiab ülevalt. Enne tehnoloogiate õppimist on õpilastel kohustuslik läbida moodulid 1-2, et saada vajalikud teadmised ja oskused, mis on aluseks järgnevate moodulite omandamisel.
 • Moodulis „Käte ja küünte hooldus ja erinevad maniküüri võimalused“ on kaks kontaktõppepäeva, iseseisevalt kodus kordamine ja praktikapäev. Kahele õppepäevale jaotatakse praktilised tööd viiele kuni kuuele erinevale modellile, kelleks sobivad ka suurepäraselt meesterahvad. Õpilastel palume leida esimesele ja teisele koolituspäevale 3 modelli.
 • Kunstküünte tehnoloogia moodul hõlmab kontaktõppena 3 paigaldust ja 3 hooldust, iseseisvat õpet ja praktikat. Õpilastel palume leida 3 modelli, kelle kätel õppetöö toimub. Kõik modellid saavad paigalduse ja paari nädala pärast hoolduse.
 • Meie õpilastel võimalus põhiõppe raames omandada baasteadmised küünekunsti alal moodul: „Sissejuhatus Nail Art´i“, õpe on jagatud 2 päevale.
 • Materjalid ja vahendid põhiõppe kontaktõppeks on kõik Mereneid Koolituskeskuse poolt. Oskuste paremaks omandamiseks ja kodutöödeks soovitame õpilastel soetada alustuskomplektid, et omandatut kodus korrata ja harjutada (alustuskomplektide kasutusvideod leiad Mereneid YouTube kanalilt). Iseseisvalt harjutades tekivad alati küsimused ja nii saab need edukalt järgmistel õppepäevadel õpetajaga koos lahendada. Kodune praktika koolituse ajal muudab õppetöö mitmeid kordi tõhusamaks.
 • Lisaväärtusena on meie õpilastel võimalus jätkata peale moodulit 2,3,4 ja 6 õppepäevi veel praktikapäevadega. Praktikapäeval töötab õpilane salongis juhendaja kõrval, et treenida kätt ja rakendada õpitud oskusi. Praktikapäevade arv on seotud vastavalt moodulite sisu ja arvuga.
 • Seoses uuenenud kutsestandardiga on võimalus nüüd küünetehnikutel kutseeksamil tõendada valitavates kompetentsides ka pediküüri kutseoskused. Pakume pediküüri koolitust vastavalt küünetehnikute kutsestandardi tase 3 ja tase 4 nõuetele.
 • Koolitus jaguneb viiele kontaktõppepäeva, millest 4 on õppepäevad ja viimane päev on teooria ja praktiliste oskuste kontrolltöö. Õpilastel palume leida erinevatele õppepäevadele 6 modelli ja lisaks kontrolltööle veel 1 modell, kokku 7 modelli.

Põhiõppe vastuvõtu tingimused

 • Õppetasu tasumine.
 • Õppija vanus vähemalt 16 aastat.

Põhiõppe lõpetamise tingimused

 • Pärast õpitud mooduli(te) läbimist sooritab õpilane kontrolltöö;
 • Kontrolltöö tehakse eraldi päeval testi ja praktilise tööna;
 • Test koosneb umbes 25-30 küsimusest ning seejärel on modelli kätel praktiline töö, pärast mida saab õpilane koolitaja poolt hinnangu, kas vajalikud teadmised ja oskused iseseisvaks tööks on omandatud;
 • Positiivse hinnangu tulemusel väljastatakse õpilasele Mereneid Koolituskeskuse poolt tõend koolitusel läbitud mooduli(te) kohta;
 • Mitterahuldava tulemuse korral väljastame õpilasele Mereneid ametlikul dokumendiplangil teatise läbitud mooduli(te) kohta.