Miks valida Mereneid koolitus?

 • Mereneid Koolituskeskuse õppekava on registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis (EHIS).
 • OÜ Salong Mereneid on Eesti Töötukassa koolituskaardi Koostööpartner.
 • Koolitusel osalenud isik saab taotleda tulumaksutagastust vastavalt TMS § 26.
 • Oleme erialaseid koolitusi korraldanud regulaarselt alates aastast 2003.
 • Õpetamise aluseks on meie poolt välja töötatud õppekava, mille koostamisel oleme järginud Eesti Vabariigis kehtivat Küünetehniku kutsestandardit tase 3 ja tase 4 ning sellest tulenevaid kvalifikatsiooninõudeid, lisaks oma rikkalikku kogemuste pagasit.
 • Kutsestandardite põhjal koostatud õppekavad on kutseeksami ja kutsetunnistuse saamisel suureks eeliseks.
 • Mereneid Koolituskeskuse poolt korraldatud koolitustel on rõhuasetus praktilistel oskustel, eesmärgiga, et õpilane, kes saab Mereneid Koolituskeskuse poolt välja antud tõendi, pakub kvaliteetset iluteenust, ohustamata kliendi või enda tervist ja seda kõike salongiteenuseks sobiva ajakuluga.
 • Koolitusel tutvustame tulevastele iluteenindajatele, et kui paljudest erinevatest näiliselt kõrvalistest aspektidest: töökoha hügieen; ventilatsioon; kliendi konsultatsioon; lepingud; kutsehaiguste ennetamine, hakkab nende töö edukus sõltuma. Unustamata ka klienditeeninduse juurde kuuluvaid kommunikatsiooni algteadmisi või elementaarseid viisakusreegleid.
 • Materjalid ja vahendid põhiõppe kontaktõppeks on kõik Mereneid Koolituskeskuse poolt.
 • Meie õpilastele on koolituse käigus ja ka hiljem abiks jooksvalt täienev Mereneid YouTube kanal ja FB grupp „Mereneid tootetugi“.
 • Kui õppimise soov on olemas, aga materiaalseid ressursse ei ole, siis on abiks meie koostöö Liisi Järelmaksuga.

Meie koolitus on täitnud oma eesmärgi kui meie õpilased – tulevased kolleegid tajuvad, et küünetehniku eriala on huvitav ja pidevalt jätkuv enesetäiendamise protsess. Oleme uhked, kui meie õpilased julgevad osaleda võistlustel ja omavad kutsetunnistust.