Elektriliste seadmete pretensiooni esitamise tingimused

 1. Pretensioonide esitamise aeg on eraisikule (isik, kes tegutseb eesmärgil, mis ei ole seotud tema majandus- või kutsetegevusega) 24 kuud alates toote üleandmisest. Juriidiliste isikute puhul lähtutakse tootjapoolsest garantiiajast.
 2. Pretensioonide esitamise aluseks on ostu tõendav dokument ja paberkandjal täidetud seadmete vea kirjelduse vorm, kui see puudub võib Mereneid Trading OÜ keelduda pretensiooni menetlemast.
 3. Pretensioonide esitamise õigus ei laiene kahjudele, mis on tekkinud transpordil peale toote üleandmist ostjale. Kui kauba pakend on saanud transpordil vigastada, siis tuleb see koheselt fikseerida ja kontrollida kas paki sisu on terve. Kui on kannatada saanud ka kauba sisu, siis esitada pretensioon kauba kohale toimetanud transpordi firmale.
 4. Kui toode on müüdud eraisikule, siis esimese aasta jooksul tootel ilmnenud defekti puhul eeldatakse, et see oli olemas müügilepingu sõlmimise momendil ning defekti iseloomu peab välja selgitama Mereneid Trading OÜ kaasates tootjapoolseid eksperte.
 5. Teavitus pretensiooni osas peab olema esitatud/saadetud kahe kuu jooksul peale defekti avastamist. Nimetatud tähtaja möödumisel kaotab kasutaja õiguse nõuda parandamist või väljavahetamist.
 6. Pretensiooni esitamise korral kannab esimese aasta jooksul arvates toote üleandmisest Mereneid Trading OÜ-le toote parandamise või asendamisega seotud kulud Mereneid Trading OÜ.
  Järgneva aasta jooksul kannab vastavad kulud Mereneid Trading OÜ ainult juhul, kui pretensioon oli õigustatud.
 7. Mereneid Trading OÜ ei kõrvalda pretensioonide esitamise õiguse ajal ilmnenud puudusi tasuta, kui need on põhjustatud:
 8. normaalsest kulumisest;
 9. ebaõigest kasutamisest või hooldamisest (sh. juhul, kui seadet on avanud, remontinud või hooldanud tootja poolt volitamata isik);
 10. kliendile enne seadme ostmist Mereneid Trading OÜ poolt teatavaks tehtud puudustest;
 11. välisteguritest. Välisteguriteks loetakse muuhulgas nõuetele mittevastavat elektripinget ja elektripinge kõikumisi, niiskust, vedelikke, mehhaanilisi vigastusi, maha kukkumine vms.;
 12. toode ei tööta omaniku süül, nt. ebaõige ekspluateerimise tulemusena, kasutusjuhendi mittejälgimisel või kui defektid tekkisid toote hooletu hooldamise või hoidmise tõttu või ülekoormamisel;
 13. seadme kasutamise seisukohalt mitteoluliste vigade (mis ei takista seadme normaalset tööd ja kasutamist) parandamist;
 14. kui tavatarbija kasutab toodet ärilistel eesmärkidel;
 15. garantiiajal teostatud toote remont annab õiguse ainult rikke kõrvaldamiseks vahetatud detailide pikendamiseks, kuid ei anna õigust toote, kui terviku garantii pikendamiseks ega garantiiaja uuesti alustamiseks;
 16. juhul, kui töö käigus selgub, et tegemist ei ole garantii alla kuuluva rikkega, siis Mereneid Trading OÜ peatab remonditöö, teavitab klienti esimesel võimalusel ilmnenud asjaoludest ning teatab kliendile orienteeruva rikke kõrvaldamise maksumuse. Kui klient ei soovi tellida seadme edasist remonti, siis on Mereneid Trading OÜ-l õigus esitada kliendile arve seni tehtud kulutuste osas.

NB! Kõik remonti vajavad seadmed peavad olema eelnevalt puhastatud ja komplektsed. Mereneid Trading OÜ jätab endale võimaluse puhastamata seadmeid mitte vastu võtta või väljastada puhastusteenuse eest arve 30 EUR.

Kuhu seade tuua?

Komplektne seade tuleb tuua koos täidetud vea kirjelduse vormiga Mereneid kauplusesse aadressile: Tähesaju tee 9, 13917 Tallinn või saata Itella/Smartposti pakiautomaati Tallinna Tähesaju Selveris (Tähesaju tee 1, 13917 Tallinn). Paki saajaks märkida Mereneid Trading OÜ, e-mail: info@mereneid.eu ja telefon: +372 56789 399.

Käsitlustasu

Mereneid Trading OÜ-l on õigus kliendi arvele lisada käsitlus ehk defekteerimistasu, mis on 30 EUR, kui toode osutub töökorras olevaks või klient loobub tasulisest remondist, väljaarvatud VÕS 218 lg 2.

NB! Toodete käsitlustasud ei sisalda saatmiskulusid.